Мониторинг витрат на ділові подорожі Researching and planning of expences of business trips

 Корпоративним клієнтам UBL гарантується:   UBL guarantees for the Corporate clients: 

Нерозголошення третім особам інформації про періодичність на пріоритетні напрямки ділових подорожей Клієнта;

Надання корпоративных тарифів;

Диференційовані знижки на всі види наданих послуг;

Складання індивідуальних програм;

Надання всіх звітних фінансових документів у встановленому порядку;

Детальні звіти (за бажанням Клієнта - один раз на тиждень/ місяць/ квартал) про витрати на ділові подорожі, безкоштовні консультації фінансових менеджерів по формі та змісту звітних документів.
Confidentiality of data;

Corporate tariffs granting;

Differentiated discounts for all kind of services;

Individual schedule planning;

Financial documents granting in accordance with established procedure;

Detailed reports (on a wish of the Customer - once per one week / month /quater); financial managers free consultations on the form and content of the financial reports.


© 2004, Ukrainian Business Lines